Aktualnosci

  • Pyza i Ja

DOTACJA

Dotacja dla dzieci objętych opieką w Żłobku:

W roku 2015 od dnia 1 marca do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku.

Dotacja wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką, a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 126169284, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl