Zajecia

  • Pyza i Ja

Zajecia

Zajęcia w przedszkolu Pyza i Ja prowadzone są przez wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną. Program zajęć w naszej placówce jest zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo, aby zapewnić wszechstronny rozwój naszych podopiecznych, nauczanie prowadzone jest metodą inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Ponadto, w ramach czesnego, proponujemy zajęcia:

Zajęcia językowe

Język angielski – codzienne zajęcia z języka angielskiego zajęcia prowadzone są metodą Helen Doron polegającej na uczeniu poprzez zabawę i pozytywne wzmocnienia (pochwały, zachęty)

Pyza w teatrze – przez „zabawę w teatr” kształtujemy w dziecku, poczucia własnej wartości, otwartości w  stosunku do innych, rozwijanie inwencji twórczej, kształcenie wyobraźni, odkrywanie swoich zdolności i możliwości.

Grupowe zajęcia oraz indywidualne konsultacje logopedyczne.

Zajęcia plastyczne

Glina i inne masy plastyczne

Malujemy z Pyzą – zajęcia prowadzone technikami rysunkowo-graficznymi, malarskimi, przestrzennymi, płaskimi.  Ponadto poszerzamy doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne dziecka przez:
– rysowanie kredkami świecowymi, kredą, patykiem na ziemi, na płaszczyźnie pokrytej farbą klejową, świecą, flamastrem, pędzlem
– malowanie farbami klejowymi, plakatówką, akwarelą
– lepienie z gliny
– konstruowanie z różnych materiałów przemysłowych oraz tworzyw sztucznych
– wycinanie płaskich i przestrzennych form z papieru
– stemplowanie na papierze i płótnie
– budowanie z klocków i materiałów naturalnych; piach, śnieg.

Zajęcia matematyczno-logiczne (majsterkowania)

Pyza majsterkuje – zajęcia te mają za zadanie rozwinąć umiejętności manulane dziecka, uczą tworzyć “coś z niczego”

Kuchcikowo – przygotowanie zdrowych i smacznych posiłków. Poznawanie tajników kuchni  Polskiej. Krojenie produktów, wałkowanie ciasta, mieszanie składników, kiszenie ogórków, marynowanie papryki, pieczenie chleba ekologicznego.

Zajęcia muzyczne

Muzyczno-rytmiczne pląsy z Pyzą – zajęcia polegają na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, jak: taniec, śpiew, mowa, gra na instrumentach. Głównym celem zajęć jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej (zwłaszcza w powiązaniu muzyki z ruchem)

Rytmika

Zajęcia ruchowe

W zdrowej Pyzie zdrowy duch, czyli zajęcia ruchowe z Pyzą – To improwizacja ruchowa bez pokazania wzorca ruchu przez nauczyciela. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza ćwiczących, ich pomysłowość, fantazja doświadczenie ruchowe. W metodzie tej posługuje się różnymi formami ruchu, takimi jak: odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, pantomima, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, opowieść ruchowa, itp. Nauczyciel staje się współuczestnikiem i współpartnerem zabaw. Metoda ruchowa ekspresji twórczej daje możliwość rozwijania się w zakresie między innymi: wyczucia własnego ciała, wyczucia przestrzeni, wyczucia ciężaru ciała (siły), doskonaleniu płynności ruchu, w zakresie kształtowania umiejętności współdziałania z partnerem lub grupą.

Taneczne – których głównym celem jest zapoznanie najmłodszych z rytmem muzycznym, podstawowymi krokami tanecznymi, a także rozwój motoryczny i artystyczny dzieci.

W programie zajęć m.in. podstawy tańca klasycznego, nauka polskich tańców ludowych, ruchu scenicznego, a także próby realizacji krótkich układów tanecznych, prezentowanych zarówno w Klubie, jak i na pokazach zewnętrznych.

Zajęcia przyrodnicze

Przyrodnicze – w czasie wycieczek dzieci wraz Pyzą  będą poznawać otaczającą ich przyrodę, gromadzić eksponaty w kąciku przyrodniczym  w przedszkolu, prowadzić hodowlę roślin, przeprowadzać doświadczenia i obserwacje

 

W pracy z dzieckiem stosujemy metody aktywizujące, które pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że nauka staje się przyjemnością według zasady “uczymy się bawiąc”.