Program

  • Pyza i Ja

Program

Żłobek „Pyza i Ja” powstał z chęci zapewnienia dzieciom ciepłej, rodzinnej atmosfery.  Dziecko zaczynając uczęszczać do żłobka natrafia na całkowicie nowe środowisko – otoczenie, nowe ciocie, inne zabawki, łóżeczko, inne dzieci. Jest to potencjalnie czynnik stresujący, dlatego by adaptacja przebiegała pomyślnie dbamy, o to aby rytm dnia ustalony przez rodziców nie uległ zmianie. Podejście takie daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, co dla prawidłowego rozwoju Malucha jest niezbędne.

Młodsza grupa żłobkowa – GĄSIENICZKI

Jest to najmłodsza grupa wiekowa w naszej placówce (od 6 miesięcy do 1,5 roku). Rytm dnia (drzemki, posiłki, spacery) jest zgodny z rytmem ustalonym przez rodziców. Niewielka grupa dzieci w grupie umożliwia opiekunom indywidualne podejście do naszych podopiecznych. Jednocześnie ciocie dbają o kształtowanie codziennych nawyków higienicznych dzieci i naukę samodzielności. Rozwijają Maluch poprzez m.in. naukę czytania Glenn’aa Doman,a, gdyż

” Małe dzieci raczej uczą się niż bawią lub jedzą. Można je nauczyć absolutnie wszystkiego, co prezentuje się im w sposób rzetelny za pomocą faktów – fakty są podstawą wiedzy “

Glenn Doman

Starsza grupa żłobkowa (grupa przed przedszkolna) – PYZOLUDKI

W grupie tej znajdują się dzieci w wieku powyżej 1,5 roku do 2,5 lat. Opiekunowie grupy skupiają się nie tylko na zabiegach pielęgnacyjnych Maluchów, ale  przede wszytkim na zmieniających się potrzebach rozwojowych dzieci. Dlatego też prowadzone są w grupie tej zajęcia tematyczne (patrz zakładka zajęcia), które rozwijają umiejętności dzieci i przygotowują je do bycia samodzielnymi przedszkolakami. Dzieciom w grupie przed przedszkolnej wprowadzany jest jeden, wspólny rytm dnia, który ułatwia przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i pozwala na rozwój relacji społecznych, poprzez organizowanie wspólnych zabaw tematycznych.

Ogólny plan zajęć codziennych obejmuje:

1. Powitanie z dziećmi i zapoznanie ich z rówieśnikami

2. Zabawy dowolne dzieci

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. Nocnikowanie.

4. Zabawy labiryntem manipulacyjnym – koordynacja ręka-oko, ćwiczenia małej motoryki u dzieci/układanki

5. Czytanie/opowiadanie bajek