Zajecia

  • Pyza i Ja

Zajecia

TYGODNIOWA TEMATYKA  ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

Jest to dzień zabaw dowolnych. Czas ten poświęcony jest na łagodne wprowadzenie dzieci w rytm codziennych zajęć. Prowadzący zajęcia uwzględniają w swoich działaniach preferencje dzieci i dostosowuje zabawy do ich potrzeb.

Zajęcia dodatkowe – dogoterapia/teatr/j.angielski

WTOREK

Wtorek to dzień zajęć plastycznych. Poprzez stosowanie różnorakich metod wykonywania prac opiekun stymuluje wzrost aktywności twórczej i kreatywności “Pyzuniowych Maluchów”. 

Zajęcia dodatkowe – tańce, zajęcia z logopedą

ŚRODA

Środa to dzień poświęcony zabawom językowym. Dzieci uczą się wierszyków i piosenek oraz uczestniczą w grach logopedycznych.

Zajęcia dodatkowe- kuchcikowo

CZWARTEK

Dzień ten poświęcony jest muzyce i tańcowi.  Dzieci uczą się prostych układów choreograficznych, dostosowanych do ich wieku. Opiekunowie stwarzają podopiecznym szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką.

Zajęcia dodatkowe – rytmika

PIĄTEK

to dzień sportu w “Pyzie”. Przeprowadzane zajęcia ruchowe zapewniają dzieciom niezbędną do prawidłowego rozwoju porcję ruchu.

Zajęcia dodatkowe – j.  angielski

 

Zajęcia prowadzone w żłobku “Pyza i Ja” nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i wydarzeń okolicznościowych.

Koszt zajęć dodatkowych zawarty jest w czesnym