O nas

  • Pyza i Ja

O nas

 

Poniżej, krótkie résumé dotyczące założycielek:

Małgorzata Mech lat (dyrektor), absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kierunek Nauczanie Początkowe, nauczyciel dyplomowany uczący w klasach 1-3 legitymujący się wieloletnim stażem pracy, ukończone studnia podyplomowe „Zarządzanie w Oświacie” ,

Aleksandra Mech-Nowak, absolwenta Uniwerystetu Rolniczego w Krakoiwie, certyfikowany opiekun w żłobku.

Magdalena Mech, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Studia Podyplomowe z zakresu „Nauczyciel Matematyki”, nauczyciel w klasach 1-3 z pięcioletnim stażem.