Żłobek Pyza i Ja

Żłobek „Pyza i Ja” powstał z chęci zapewnienia dzieciom ciepłej, rodzinnej atmosfery. Dziecko zaczynając uczęszczać do żłobka natrafia na całkowicie nowe środowisko – otoczenie, nowe ciocie, inne zabawki, łóżeczko, inne dzieci. Jest to potencjalnie czynnik stresujący, dlatego by adaptacja przebiegała pomyślnie dbamy, o to aby rytm dnia ustalony przez rodziców nie uległ zmianie.

Podejście takie daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, co dla prawidłowego rozwoju Malucha jest niezbędne.

czesne 850zł*

*pomniejszone o dotacje gminne i dofinansowanie ZUS dla uprawnionych dzieci

Celem naszego żłobka jest zapewnienie Maluszkom poczucia bezpieczeństwa i spokoju, co powoduje, że adaptacje w naszym żłobku przebiegają dość długo, zalecamy adaptację miesięczną.

Gąsieniczki

Młodsza grupa żłobkowa

Jest to najmłodsza grupa wiekowa w naszej placówce (od 6 miesięcy do 1,5 roku). Rytm dnia (drzemki, posiłki, spacery) jest zgodny z rytmem ustalonym przez rodziców. Niewielka grupa dzieci w grupie umożliwia opiekunom indywidualne podejście do naszych podopiecznych. Jednocześnie ciocie dbają o kształtowanie codziennych nawyków higienicznych dzieci i naukę samodzielności.

„Małe dzieci raczej uczą się niż bawią lub jedzą. Można je nauczyć absolutnie wszystkiego, co prezentuje się im w sposób rzetelny za pomocą faktów – fakty są podstawą wiedzy”

Pyziki

Młodsza grupa żłobkowa

W grupie tej znajdują się dzieci w wieku 
od 1,5 do 2 lat. Jest to grupa w której dzieci nabywają i doskonalą samodzielne umiejętności jak m.in. jedzenie, picie z kubeczka. W grupie tej prowadzone są codzienne zajęcia rozwijające, według planu ustalonego przez wychowawców grupy. W skład zajęć wchodzą zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, językowe.


W grupie Pyzików dodatkowo prowadzone są zajęcia cykliczne z logorytmiki, sensoplastyki oraz zajęcia ruchowo-taneczne..

Dzieci w grupie tej posiadają
ustalony rytm dnia:

8.30 -9.00 | śniadanie
9.00 | zajęcia rozwijające
10.00 | drugie śniadanie
11.30 | zupa
12.00 -14.00 | drzemka
14.30 | drugie danie
15.00 | zabawy dowolne
15.30 | podwieczorek

Pyzoludki

Starsza grupa żłobkowa,
grupa przygotowawcza przed pójściem do przedszkola

Ogólny plan zajęć codziennych obejmuje:

1. Powitanie z dziećmi i zapoznanie ich z rówieśnikami
2. Zabawy dowolne dzieci
3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. Nocnikowanie.
4. Zabawy manipulacyjne – koordynacja ręka-oko, ćwiczenia małej motoryki u dzieci/układanki
5. Czytanie/opowiadanie bajek
6. Zajęcia językowe – zajęcia rozwijające umiejętność komunikowania się, wyrażania emocji i potrzeb
7. Zajęcia ruchowe
8. Zajęcia plastyczne
9. Zajęcia muzyczne

W grupie tej znajdują się dzieci w wieku powyżej 
2 – 3 lat. Opiekunowie grupy skupiają się nie tylko na zabiegach pielęgnacyjnych Maluchów, ale przede wszystkim na zmieniających się potrzebach rozwojowych dzieci. Dlatego też prowadzone są w grupie tej zajęcia tematyczne, które rozwijają umiejętności dzieci i przygotowują je do bycia samodzielnymi przedszkolakami. Dzieciom w grupie przed przedszkolnej wprowadzany jest jeden, wspólny rytm dnia, który ułatwia przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i pozwala na rozwój relacji społecznych, poprzez organizowanie wspólnych zabaw tematycznych.


W grupie Pyzoludków dodatkowo prowadzone są zajęcia cykliczne z logorytmiki, sensoplastyki oraz zajęcia ruchowo-taneczne.